نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی ثبت دامنه

 

با توجه به نوسانات دلار در کشور جهت اطلاع از قیمت های نمایندگی ثبت دامنه تماس حاصل نمایید

نمایندگی دامنه

Slab A

Slab B

Slab C

Slab D

Slab E

مجموع کل اعتبار پرداختی

(تومان)

۳۰۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰

۶۰۰.۰۰۰

۸۰۰.۰۰۰

۱.۲۰۰.۰۰۰

.COM,.NET,.INFO,.NAME

۳۷.۸۰۰

۳۷.۷۰۰

۳۷.۶۰۰

۳۷.۵۰۰

۳۷.۴۰۰

.IR,.CO.IR,.NET.IR,.ID.IR,.ORG.IR

(یکساله)

۷.۰۰۰

۷.۰۰۰

۷.۰۰۰

۷.۰۰۰

۷.۰۰۰

(پنج ساله)

۱۷.۰۰۰

۱۷.۰۰۰

۱۷.۰۰۰

۱۷.۰۰۰

۱۷.۰۰۰

.PRO

۲۷.۰۰۰

۲۷.۰۰۰

۲۷.۰۰۰

۲۷.۰۰۰

۲۷.۰۰۰

.ORG

۳۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰

.BIZ , .WS

۳۸.۳۰۰

۳۸.۲۰۰

۳۸.۱۰۰

۳۸.۰۰۰

۳۷.۹۰۰

.CO

۹۰.۸۰۰

۹۰.۷۰۰

۹۰.۶۰۰

۹۰.۵۰۰

۹۰.۴۰۰

.IN

۳۷.۸۰۰

۳۷.۷۰۰

۳۷.۶۰۰

۳۷.۵۰۰

۳۷.۴۰۰

.MOBI

۳۶.۳۰۰

۳۶.۳۰۰

۳۶.۳۰۰

۳۶.۳۰۰

۳۶.۳۰۰

.US

۳۲.۸۰۰

۳۲.۷۰۰

۳۲.۶۰۰

۳۲.۵۰۰

۳۲.۴۰۰

.EU

۳۵.۸۰۰

۳۵.۷۰۰

نیکان

ثبت دامنهدامنهشرکت معتبر نمایندگی ثبت دامنهنمایندگی ثبت دامنههاستینگ و ثبت دامنه

دیدگاه ها بسته هستند

تماس بگیرید