نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی ثبت دامنه

 

با توجه به نوسانات دلار در کشور جهت اطلاع از قیمت های نمایندگی ثبت دامنه تماس حاصل نمایید

نمایندگی دامنه

Slab A

Slab B

Slab C

Slab D

Slab E

مجموع کل اعتبار پرداختی

(تومان)

300.000

400.000

600.000

800.000

1.200.000

.COM,.NET,.INFO,.NAME

37.800

37.700

37.600

37.500

37.400

.IR,.CO.IR,.NET.IR,.ID.IR,.ORG.IR

(یکساله)

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

(پنج ساله)

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

.PRO

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

.ORG

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

.BIZ , .WS

38.300

38.200

38.100

38.000

37.900

.CO

90.800

90.700

90.600

90.500

90.400

.IN

37.800

37.700

37.600

37.500

37.400

.MOBI

36.300

36.300

36.300

36.300

36.300

.US

32.800

32.700

32.600

32.500

32.400

.EU

35.800

35.700

نیکان

ثبت دامنهدامنهشرکت معتبر نمایندگی ثبت دامنهنمایندگی ثبت دامنههاستینگ و ثبت دامنه

دیدگاه ها بسته هستند

ارتباط با در واتساپ
تماس بگیرید