استفاده از mail box

استفاده از Mail box

جهت استفاده از Mail box خود (مدیریت Email ها) کافیست نام آدرس دامنه خود را وارد کرده و در انتها ”webmail/” را تایپ نمایید
برای مثال :yourname.com/webmail  ، http://nikanmed.ir/webmail

بعد به صفحه زیر میرسید:
در قسمت Email Address: آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
در قسمت Password: رمز عبوری خود را وارد نمایید وسپس Log in کنید.
توجه: در صورت عدم اطلاع از دامنه خود می توانید از طریق آدرس زیر برای ورود به قسمت های مدیریت ایمیل های خود وارد شوید:

نیکان

mail boxآدرس دامنهدامنهمدیرییت ایمیل ها

دیدگاه ها بسته هستند

ارتباط با در واتساپ
تماس بگیرید